nadrazni5

 

Vítejte na webu

Základní školy Vyškov, Nádražní 5

 

 

 


V letošním roce otvíráme kroužek Psaní všemi deseti. Je určen žákům, kteří se chtějí naučit psát efektivně a přesně na počítači. Hlavním cílem kroužku je nenásilnou formou děti učit psát na klávesnici počítače deseti prsty, aniž by sledovaly předlohu. Tuto novou dovednost žáci mohou využít například při zpracovávání ročníkových prací či vytváření vlastních seminárních prací.

Číst dál...

SOUTĚŽÍME V RECYKLOHRANÍ!
Víte, že vybité baterie nepatří do odpadkového koše? Jde o nebezpečný odpad!

Můžete je odevzdat ve škole do zelené krabice u kabinetu přírodopisu.
Právě nyní můžeme dostat více bodů za odvoz vybitých baterií! Když v období od 1. září do 31. října objednáme odvoz baterií, můžeme získat až 7 bodů za kg.

Získanými body uhradíme např. výukový program Recyklace očima vědců.

Mgr. Hana Hedbávná, koordinátor EVVO

NAKRMTE PLASTOŽROUTA
Opět jsme se zapojili do této celoroční soutěž ve sběru víček od PET lahví. Soutěžit můžete za svou třídu. Odměnu získají 3 třídy na 1. stupni a 3 třídy na 2. stupni, které nasbírají nejvíc víček.
První sběr víček proběhne v říjnu.
Vždy poslední pátek v měsíci odevzdejte víčka, která jste nashromáždili ve své třídě, hlavním organizátorům sběru:
na 1. stupni p. uč. JEŽOVÉ
na 2. stupni p. uč. KUČEROVI
Soutěž bude ukončena v květnu 2015.


Mgr. Hana Hedbávná, koordinátor EVVO

Objednávání a odhlašování obědů přes INTERNET na stránkách:

 

www.strava.cz

 

-přihlášení přes uživatelské jméno pod heslem ( dostane žák ve škole )

 

-číslo zařízení: 0264

-uživatelské jméno: prijmeni.jmeno

-heslo: číslo strávníka

 

Přejeme pěkné zahájení nového školního roku

všem našim žákům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům školy.

 

Totéž přejeme i rodičům a doufáme, že naše spolupráce bude i v tomto roce velmi dobrá.

Od školního roku 2014/2015 jsou přijati noví žáci:

 

2014N532 - 1. tř.

2014N533 - 6. tř.

2014N534 - 3. tř.

2014N535 - 5. tř.

2014N536 - 2. tř.

2014N537 - 8. tř.

 

Z2014N578 - 1. tř

 

2014Hv15 - 3. tř. RvHv

2014Ma54 - 6. tř. RvMaPř

2014Hv16 - 1. tř. RvHv

 

Na naší škole se platí obědy pouze prostřednictvím inkasa z bankovních účtů. Proto je nutné, zřídit si POVOLENÍ K INKASU

do 27.6.2014

na tyto účty: klienti České spořitelny – 100080941/0800

                    klienti ostatních bank – 154597532/0300

Potvrzení o zřízení přinést do kanceláře vedoucí školní jídelny do 27.6.2014.

S radostí vám můžeme oznámit, že jsme se umístili na 7. místě v celoroční soutěži NAKRMTE PLASTOŽROUTA. Celkem jsme odevzdali 380 kg vršků od PETlahví. Za 7. místo jsme získali odměnu - 7 sněžných talířů.

Číst dál...