Dne 26.3.2015 se DPS Motýlek zúčastnil Krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů v Brně. Soutěž probíhala v prostorách kulturního domu Semilasso. V konkurenci dalších sedmi sborů Motýlek získal zlaté pásmo, ale především se stal celkovým vítězem soutěže a tím obdržel právo zúčastnit se celostátní přehlídky DPS, která se bude konat v Uničově. Za úspěchem stojí poctivá práce členů sboru, ale především patří velké poděkování sbormistru panu Aleši Musilovi a v neposlední řadě i korepetitorovi panu Dalimilu Ševčíkovi.

Blahopřejeme

 

FOTO

Od 30. 3. 2015 je přijat nový žák:

2015N13 - 7. tř.

Mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN, která v ČR proběhla 20. března 2015, se na naší škole zúčastnilo 269 žáků.

Zveřejňujeme 10 nejlepších z každého ročníku.

Číst dál...

Jako každý rok, tak i letos se uskutečnilo dvoudenní hudební soustředění jednotlivých DPS při ZŠ Vyškov, Nádražní 5. Hlavním cílem sborů Notička a Sluníčko byl výběr repertoáru pro Jarní koncert, tvorba a nácvik hudebních doprovodů jak pro melodické, tak i rytmické nástroje, rozvíjení dechových, intonačních, rytmických, vokálních a pohybových dovedností.

Číst dál...

Velikonoce se kvapně blíží a předmětová komise anglického jazyka se rozhodla připravit  soutěž EASTER SELFIE pro zájemce z řad žáků.

Číst dál...

V dubnu proběhnou už třicáté přijímací zkoušky do 6. ročníku matematické třídy na ZŠ Vyškov, Nádražní 5. Jak k tomu ale tehdy v r. 1986 vůbec došlo? Vždyť na celý okres připadly pouze dvě školy s tímto zaměřením. Pojďme se vydat na krátký výlet do historie vzniku této třídy a poté pochopme její význam a trend v současnosti.

Číst dál...

Žákyně 8.A Kristýna Bui dosáhla vynikajícího výsledku v krajském kole olympiády v anglickém jazyce, které se konalo 10. 3. 2015 v Brně.     

     V konkurenci nejlepších angličtinářů jihomoravského kraje  obstála skvěle – zvítězila.

Číst dál...